fbpx

Familieopstellingen

Familieopstellingen stellen je in staat om inzicht te krijgen in de invloeden die jouw familie heeft op uw eigen ontwikkeling. Je ervaart de bevrijding van spanningen, die bepalend zijn geweest voor je welbevinden. Door familieopstellingen krijg je zicht op de overlevingsstrategieën, die kenmerkend zijn geworden voor je gedrag.

In familie opstellingen hoeft het echter niet perse om familie te gaan, het kan ook over een ander systeem waar je deel vanuit maakt gaan. Zoals bijvoorbeeld je collega’s of je vrienden.

In een opstelling brengt iemand een vraag is waar hij/zij inzicht in wilt krijgen door er eens op een andere manier dan gebruikelijk naar te kijken en te onderzoeken wat er speelt. De vragensteller stelt mensen uit de groep op. Hij/zij vraagt of iemand op de plek van die persoon wilt gaan staan. Gedurende de opstelling staat iemand dan op die positie. Elke opstelling doet iets en geeft inzicht het vraag stuk dat er speelt.

Er zijn verschillende werkwijzen van familieopstellingen.