fbpx

Drama

De term Drama is al eeuwenoud. Drama is afgeleid van het Oudgriekse woord δράμα (“drama”) dat van oorsprong handeling, verrichting of bewuste daad betekent.

Bij Drama ben je dus handelend bezig. Door middel van dramaoefeningen probeer je verschillende gebieden van je eigen handelen positief te stimuleren.
Bij Drama staan meestal bepaalde persoonlijke ontwikkelingen van één of meerdere personages centraal. Een drama behandelt doorgaans een emotioneel thema, waardoor de kijker zich in de personages kan inleven en zich met hen kan identificeren.

Drama is een synoniem van toneelstuk. De bekendste 2 genres hierbinnen zijn de tragedie en de komedie.

Bij drama wordt door middel van woord (gesproken of gezongen) en/of gebaar (dans, mime) een menselijke conflictsituatie uitgebeeld. Het is dus niet persé noodzakelijk om te praten. De handeling heeft gewoonlijk een verloop met oorzaak en gevolg.

Drama is spelen binnen een vormgegeven verbeelding waaraan spelers en/of toeschouwers betekenis geven.

 

 

 

WhatsApp chat
Verified by MonsterInsights