2022 Een jaar van verinnerlijking en idealen

Er is nog veel te doen om te verbinden met de ander. Samen op weg naar het licht. Een lichtere periode licht aan de horizon. Alleen de horizon is een denkbeeldige lijn en deze bestaat dus in je hoofd, gedachten en in je wensen lijstje. Dat kan soms een fantasie lijken. Vast houden aan wetten, structuren en zo op een gedegen en vertrouwde manier het nieuwe jaar in stappen. Dit kleurt de overgang van 2021 naar 2022.Onder de oppervlak speelt er meer, alleen wat dat is wordt momenteel afgetast en bekeken. Zowel voor jou persoonlijk als op maatschappelijk gebied speelt dit. Net of je een steen rond draait in je handen en van alle kanten bekijkt. Af en toe valt er licht op een deel van de steen waarna er van alles in gang wordt gezet.

Doelgerichtheid werkt vaak besmettelijk

2022 begint met doelen stellen en persoonlijke keuzes in zetten om tot verbinding te komen. Welke keuzes maak je en wat is het uiteindelijke doel. Deze doelgerichtheid kan besmettelijk uitwerken. Enthousiast beginnen is zo heel goed mogelijk. Alleen het volhouden en het positief blijven inzien kan knap lastig zijn. Gedurende de eerste maanden van 2022 is het gevoel er om vol te willen houden.

Jupiter en Neptunus in Vissen

Met name Jupiter in Vissen heeft een positieve invloed op de empathie en het samen zijn. Er wordt meer aandacht geschonken aan wat je voor een ander kan doen. Er wordt minder genavelstaart en meer gekeken naar wat er voor een ieder gedaan kan worden om tot een  samenleving te komen. Op weg naar beter dan het nu is waarin we het samen doen. Vertrouwen in de goede afloop van de huidige crisis hoort daar zeker bij. Met als hoogtepunt de conjunctie van Neptunus en Jupiter, van 12 April. Deze komen samen in de Vissen en zet in op idealen en groei.

Integreren van ideeën en denkbeelden in het dagelijkse leven is een goede stap vooruit om tot een mooiere samenleving te komen. Werk, gezondheid, voeding en ook sport zijn gebieden waar beweging is. Er mag neer gezet worden wat bedacht is. Zo wordt er vorm gegeven aan wat tot nu toe een idee was. Let wel op dat je geen al te onrealistische ideeën koestert. Die vaak niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn.

Planeten retrograde

Het wordt in ieder geval een zomer waarin verinnerlijking een belangrijke rol speelt. Vanaf eind juli lopen Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus en Jupiter retrograde. De tendens is om je meer naar binnen te richten en te onderzoeken wat er daar gebeurd. Vanaf 10 september wordt daar Mercurius bijgevoegd, die gaat dan ook retrograde lopen. Je gaat dan als het ware bij jezelf te raden en maakt de balans op van wat zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld. Grote vragen als waar willen we nu eigenlijk heen met z’n allen als mens en met onze wereld, spelen zeker een rol in deze periode. Maar ook op meer persoonlijk niveau speelt er van alles.

Uranus nog retrograde

In het najaar gaan de planeet energieën zich weer een voor een naar buiten richten. Er wordt weer meer neergezet naar buiten toe. Uranus, die vanaf 24 augustus retrograde loopt, zal zich naar binnen blijven richten en alle nieuwe zaken en invallen nog  grotendeels binnen boord houden. In de eerste helft van 2022 heeft deze zeker de ruimte genomen om het een en ander neer te zetten in de wereld, op de financiële markt en het stap voor stap in gang zetten van andere vergaande veranderingen.

2022 is een jaar om de puntjes op de I te zetten en je af te vragen waar we ons op lange termijn op willen gaan richten als mensheid.

Natasia de Ridder

Praktijk Kailos